Na naše riešenie sa môžete vždy spolahnúť

Finančná sráva projektov

EKS

Administratívna kontrola procesov

l

Elektronické aukcie

Riešenie zákaziek

i

Finančné správy

Naše štandardy

Spoločnosť E-VO, s.r.o.úspešne prešla auditom v rámci implementáce normy ISO 9001 a získala certifikát systému managementu kvality ISO 9001, ktorý je jedným z nástrojov riadenia spoločnosti. Hlavným benefitom tejto normy je poskytovanie služieb aj najnáročnejším zákazníkom, ako aj možnosť získania nových zákazníkov s ohľadom na zvyšovanie ich spokojnosti. Ďalej je to možnosť zúčastniť sa výberových konaní na veľké zákazky, a to predovšetkým v rámci sektoru štátnej správy. Efektívne nastavenými procesmi je možné zvyšovať tržby, zisk, podiel na trhu, a tým zvyšovať spokojnosť majiteľov. Vybudovaný samoregulačný systém reaguje pružne na zmeny požiadaviek zákazníkov, legislatívnych požiadaviek a zmien vnútri organizácie (napr. pri zavádzaní nových technológii, pri organizačných zmenách…). Spoločnosť E-VO, s.r.o.úspešne prešla auditom v rámci implementáce normy ISO 27001 a získala certifikát systému bezpečnosti ISO 27001, ktorý je jedným z nástrojov na zabezpečenie IT ochrany spoločnosti. Norma ISO 27001 je medzinárodne uznávaný štandard pre hodnotenie bezpečnosti IT prostredia. Okrem informačných technológii uvažujeme aj o relevantných podnikateľských procesoch a stanovujeme podmienky zodpovedajúceho monitorovania. Certifikát podľa ISO 27001 vo svojej podstate zabezpečí pre organizáciu preukázanie, že je schopná chrániť informácie, zaistiť ich bezpečnosť, čím sa napĺňa požiadavka Zákona o ochrane osobných údajov. Norma ISO 27001 taktiež potvrdzuje, že systémy organizácie sú primerane odolné proti riadeným útokom „zvonka“.

Odborný tím na ktorý sa môžete spoľahnúť

JUDr. Klaudia Korbová
klaudia.korbova@tsolution.sk
Tel: 02 2021 5897
Mgr. Juraj Hedera
juraj.hedera@tsolution.sk
Tel: 02 2021 5897
Mgr. Michal Hudec
michal.hudec@tsolution.sk
Tel: 02 2021 5897
Mgr. Barbora Mazáková
barbora.mazakova@tsolution.sk
Tel: 02 2021 5897

TenderSolution

Sme lídrom v poskytovaní poradenských služieb spojených s procesmi verejného obstarávania. Spoločnosť E-VO , s.r.o. vznikla na základoch dlhoročnej spolupráce ľudí zaoberajúcimi sa verejným obstarávaním.

Táto zásadná štrukturálna zmena viedla k posilneniu odborného tímu, súčasťou ktorého sú profesionáli , ktorí sa venujú problematike verejného obstarávania v štátnej správe od legislatívneho vzniku tohto procesu, až po odborníkov zo (súkromného) komerčného sektora, preto pri našej práci zohľadňujeme potreby z „oboch strán“ verejného obstarávania.

Viac ako 1mld.eur

Viac ako 8 rokov praxe vo verejnom obstarávaní

Viac ako 1000 administratívnych kontrol

Viac ako 200 spokojných klientov

Viac ako 15 podporených nových projektov

Adresa:

Nám. slobody 11
811 06 Bratislava
info@tsolution.sk

Kontakt:

Tel:+421 2 2021 5897
Tel:+421 2 2021 5898
Mail: info@tsolution.sk

Tender Solution
Nám. slobody 11
811 06 Bratislava